Polad tökmələrin hamar səthini necə saxlamaq olar?

2024-01-12

Hamar səthinin saxlanmasıpolad tökmələrhazır məhsulun keyfiyyətini və funksionallığını qorumaq üçün vacibdir. Hamar səthi təmin etmək üçün atılacaq bəzi addımlar bunlardırpolad tökmələr:


Düzgün dizayn: Dökümdən əvvəl hamar səthləri təmin etmək üçün qəlibin dizaynına və tökmənin özünə diqqət yetirilməlidir. Kalıp dizaynı hamar bir səthə nail olmaqda mühüm rol oynayır.


Yüksək Keyfiyyətli Materiallardan İstifadə Edin: Döküm üçün istifadə olunan materialların, o cümlədən qəlib materialı, qapı sistemləri və tökmə materiallarının keyfiyyəti məhsulun səthinə təsir göstərə bilər. Təmiz, çirklənməmiş və tökmə səthinə keçə bilən hər hansı yad cisimlərdən təmizlənmiş yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə edin.


Düzgün ərimə və tökmə: Ərinmiş metal çirklərdən təmizlənməli və lazımi temperaturda qəlibə tökülməlidir. Ərinmiş metalın qəlib boşluğundan rəvan axmasına imkan vermək üçün tökmə qəlibləri lazımi temperaturda olmalıdır.


Keyfiyyətə Nəzarət Təftişi: Diqqətli yoxlama nəticəsində çatlar, məsaməlilik və səthə təsir edən digər qüsurlar kimi hər hansı səth qüsurları erkən aşkarlana bilər.


Düzgün bitirmə və qulluq: Dökümdən sonra hər hansı səth qüsurlarını və ləkələri aradan qaldırmaq üçün düzgün daşlama, çapıq alma və cilalama aparılmalıdır. Döküm səthinin hamar və davamlı olması üçün antikorroziya örtüklərindən də istifadə edilə bilər.


Ümumiyyətlə, hamar bir səthə nail olmaqpolad tökmələrdetallara diqqət yetirməyi, diqqətlə planlaşdırmağı, yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadəni, düzgün tökmə texnikasını və keyfiyyətə nəzarəti yoxlamağı, diqqətlə bitirmə və texniki xidmət tələb edir. Düzgün qulluq və yaxşı bir strategiya ilə yüksək keyfiyyətli, hamar səthə nail olmaq mümkündürpolad tökmələr.